logotype

Rada przyjaciół harcerstwa

Rada Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu ZHP w Rzeszowie

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować

z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie,

pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc

krąg ludzi zaprzyjaźnionych - i nam, i im będzie

łatwiej żyć...

                                                             hm. Stefan Mirowski

 

 

Zaproszenie!

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w Radzie Przyjaciół Harcerstwa działającej przy Hufcu ZHP w Rzeszowie.  Jest to ważna sprawa, gdyż dzisiejsze zuchy, harcerze, harcerze starsi czy wędrownicy to w niedalekiej przyszłości dorośli mieszkańcy naszego miasta i powiatu.  Właściwe wychowanie dziś, zaprocentuje posiadaniem w naszym regionie w przyszłości świadomych, kreatywnych  i kochających  swą „małą ojczyznę” obywateli.  Niezwykle pomocne w takim wychowaniu młodych rzeszowian jest harcerstwo, które służy dobru społecznemu, pomaga, kształci, a przede wszystkim wychowuje. Pełni ono skutecznie te ważne role gdy ma zaspokojone minimum swych potrzeb. Stąd niezbędna jest pomoc Przyjaciół – Przyjaciół Harcerstwa!!

Zapraszamy do współpracy!

 Cele RPH:

+ budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie,

+ tworzenie w społeczeństwie przychylnego i życzliwego klimatu dla działań harcerstwa,

+ promowanie harcerskiej idei, dorobku wychowawczego i działalności jednostek organizacyjnych ZHP,

+ udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP,

 

Zadania RPH:

+ stymulowanie aktywności rodziców na rzecz harcerstwa,

+ Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne ZHP na rzecz dzieci i młodzieży,

+ lobbing na rzecz harcerstwa w ośrodkach władzy samorządowej i państwowej RP,

+ pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych ZHP,

+ wspomaganie działalności organizacyjnej i ekonomicznej jednostek organizacyjnych ZHP.

 

Wszystkich zainteresowanych działalnością w RPH prosimy o kontakt z komendantem hufca lub przewodniczącym RPH  panem Wojciechem Kawą  i zapraszamy do współpracy.

 

 

2017  Hufiec ZHP Rzeszów