logotype

1% na ZHP

 

Hufiec ZHP Rzeszów liczy 33 jednostki, w których działa ponad 500 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. Biorą oni udział w: zbiórkach, biwakach, wycieczkach, rajdach zimowiskach i obozach, na których bawią się, uczą i pracują. Harcerze nie dostają żadnych dotacji - wszystkie działania muszą sfinansować ich rodzice lub sami wypracować fundusze. Wszyscy instruktorzy naszego hufca są wolontariuszami.

Dlatego bardzo nam zależy na pomocy przyjaciół harcerstwa, którzy zechcieliby przekazać nam symboliczny 1 % podatku lub wesprzeć dowolną wpłatą.

Nasze konto: 80 1240 2614 1111 0010 7147 1236

Wpis w zeznaniu podatkowym powinien brzmieć:
Numer KRS: 0000296261
Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Rzeszów

W roku 2017 ogłaszamy II edycję konkursu o statuetkę „ZŁOTEGO ŁOSIA” dla osoby, która wpłaci najwyższą sumę na nasze konto (lub 1% podatku – należy wyrazić zgodę na podanie danych), przez co pomoże nam w utrzymaniu Hufca i działaniu drużyn harcerskich i zuchowych.

 

Liczymy na Państwa pomoc,

bo przekazane pieniądze wrócą do dzieci!

 

2017  Hufiec ZHP Rzeszów